Skal ta opp kampen mot langreist importved med kortreist miljøved

Aktuelt / Bjelland

Årlig importeres 5-6 millioner sekker med ved til en omsetningsverdi på flere hundre millioner kroner til Norge. Det utgjør hele 3.000 trailerlass med langreist ved der transporten utgjør en betydelig belastning for miljøet.

Foto: Lindesnes avis

– Ved som er produsert i Baltikum og fraktet over halve Europa med lastebil, er ikke forenelig med norsk klimapolitikk sier Arne Roland i Trekraft AS.

28 investeringsmillioner klare
Selskapet Trekraft AS har fått på plass hele finansieringspakken på totalt 28 millioner kroner til sitt første, fullskala produksjonsanlegg for industriell vedproduksjon i Norge. Styret i Trekraft har besluttet å starte arbeidet med bygging av første del av vedfabrikken så snart som mulig. Første byggetrinn klargjør for kapping, kløving og tørking og vil koste 15 millioner, fullt utbygd koster anlegget 25 millioner. I tillegg er det behov for ytterligere 3 millioner i arbeidskapital. Fabrikken bygges på Bjelland i Lindesnes kommune, og skal være fullt operativ tidlig på høsten 2022.

Nytenking i alle ledd
For at storskala vedproduksjon i Norge skal kunne være konkurransedyktig mot importved, kreves det nytenking i hele verdikjeden for å gjøre produksjonen mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig.

– Vi ser at forbrukerne blir stadig mer bevisste på å ta bærekraftige valg. De råvarene vi bruker, er miljøsertifisert i henhold til internasjonale standarder for skogbruket, og alt tømmeret vi kjøper er fra miljøsertifiserte leverandører som sikrer at alt tømmer er hogd og produsert i henhold til de strengeste miljøkravene, sier Roland.

Kunstig tørking basert på spillvarme fra prosessindustri
Trekraft er i ferd med å etablere en smart løsning for kunstig tørking av ved basert på spillvarme. Det jobbes iherdig med en tørkeløsning der overskuddsvarme fra annen produksjon brukes til å tørke ved. Gjenvinning av spillvarme gir store besparelser i energiregnskapet, samtidig som det gir reduksjon i klimagassutslipp. For Trekraft gir det kortere produksjonstid, mindre transport og lavere varelagerbehov. Samtidig gir det en mer bærekraftig vedproduksjon.

Bjørk fra de lokale skogene
– Råvarene vi trenger for vedproduksjonen på Bjelland, finnes i skogene i Agder. Faktisk trengs bare 0,1 % av det stående lauvtrevolumet når anlegget kjører med maksimal kapasitet, sier Roland som samtidg understreker at det ikke er nok tilgjengelig bjørk slik situasjonen er i dag. – Skogeierne må erfare over en viss periode at det faktisk er mulig å få levert bjørk og eik til oss til akseptable priser. De må se at det er en økonomisk mulighet på lik linje med leveranse av vanlig tømmer som går til andre trematerialer.