10 ting du kanskje ikke visste om ved

Aktuelt / Vedfakta

Hvor mange fyrer egentlig med ved i Norge? Er det klimavennlig å fyre med ved? Hvilke treslag gir mest varme pr vedkubbe? Her får du faktaopplysninger om 10 ting du kanskje ikke visste om ved.

  1. I Norge har vi ca. to millioner ildsteder og rundt 50% av alle norske husholdninger fyrer med ved.  12% av husholdningene har ved som hovedkilde til oppvarming.
  2. Det er forventet at forbruket av ved kan øke også i neste fyringssesong grunnet høye energipriser.
  3. I Norge regner man med at fyringssesongen starter når døgnmiddeltemperaturen synker under 11 °C om høsten og at den varer til døgnmiddeltemperaturen stiger over 9 °C om våren.
  4. Ved er fornybar energi som er en del av naturens eget kretsløp. Når ved brenner slippes det ut C02 ut, mens tilsvarende mengde bindes når et nytt tre vokser opp. Hadde treet blitt stående å råtne i skogen ville det slippe ut samme mengde CO2 som når vi brenner det opp, det ville bare ha gått mye saktere.
  5. For å få mest mulig varme ut av veden bør fuktigheten ligge mellom 15-20%. Har veden et fuktinnhold på mer enn 20% er den vanskelig å tenne opp og noe av energien i veden brukes til å fordampe vannet framfor å gi varme.
  6. Treslag har ulik tetthet og vekt og dermed er energieffekten ulik. Eksempelvis gir bjørk med 17% fuktinnhold 2589 kWh per kubikkmeter, eik gir 2859 kWh mens gran er mye lettere og gir 1975 kWh.
  7. Det er en Norsk Standard for ved (NS 4414). Her stilles det krav til merking med informasjon om blant annet vedens opprinnelsesland, fukt- og energiinnhold.
  8. Det står over 250 millioner kubikk lauvvirke i de norske skoger viser tall fra Landsskogtakseringen. Tilveksten i 2020 var nesten 6 millioner kubikk, mens det ble tatt ut bare 1,1 millioner kubikk lauvvirke til ved (SSB.
  9. For å brenne én kilo ved trengs oksygenet i 5,4 kubikkmeter luft. Legger man i ovnen to ganger og bruker ca 10 kg ved har man oftest byttet ut all lufta i stua. Derfor gir vedfyring en sunn luftsirkulasjon i huset.
  10. Dersom ved lagres mørkt og tørt holder kvaliteten seg år etter år. Lagres den ute og stadig blir utsatt for regn og snø vil kvaliteten reduseres, og det oppstår lettere mugg og sopp på vedkubbene.