For Investorer

Trekraft er et selskap i sterk
vekst som skal gjøre vedproduksjon
økonomisk bærekraftig i Norge!

Vi skal utfordre importen av langreist ved

Mens Norge gror igjen, importeres store mengder ved fra utlandet. I 2020 ble det importert over 6 millioner 40 liters vedsekker med langreist ved. Det vil si at 90% av all ved som selges i norske butikker er fra utlandet. Vi i Trekraft ønsker å ta opp denne konkurransen mot importveden, slik at norske butikk- og byggevarekjeder kan selge norsk, kortreist og miljøvennlig ved som gir sluttbrukerne grønn energi og god samvittighet!

Norges største og mest miljøvennlig vedprodusent

Når det nye fullskala produksjonsanlegget på Bjelland i Agder står klart høsten 2022, vil det være landets største vedfabrikk, og ha en produksjonskapasitet på over 700 000 sekker bjørkeved årlig. Dette i tillegg til oppkjøpet av den veletablerte vedprodusenten Varma AS på Hønefoss i mars 2022, bringer Trekraft et langt skritt videre i den ambisiøse planen om å bygge en troverdig stor norsk leverandør av kortreist ved, basert på bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Les mer om Trekraft

Ønsker du å vite mer om investeringsmulighetene i Trekraft AS

Trekraft har allerede finansiert første fase av sin vekststrategi, som blant annet omfatter byggingen av et fullskala produksjonsanlegg på Bjelland i Agder og oppkjøpet av Varma AS. Den ambisiøse planen er å sikre leveringsdyktighet til en betydelig del av det norske markedet ved å etablere 3-4 store produksjonsanlegg i Sør-Norge. Målet er en omsetning på nær NOK 100 millioner innen 2025. Selskapet har fullfinansiert den første utbyggings- og vekstfasen med sterk støtte av gode eiere og ca 11 millioner i lån, tilskudd og garantier fra Innovasjon Norge.

Selskapet planlegger videre skalering, og har planer om å hente ny kapital høsten 2022. Hvis du ønsker å vite mer om de konkrete investeringsmulighetene i Trekraft så send oss gjerne en epost.

Ja, jeg vil gjerne vite mer om investeringsmulighetene