For Investorer

Trekraft er et selskap i sterk
vekst som skal gjøre vedproduksjon
økonomisk bærekraftig i Norge!

Vi skal utfordre importen av langreist ved

Mens Norge gror igjen, importeres store mengder ved fra utlandet. I 2020 ble det importert over 6 millioner 40 liters vedsekker med langreist ved. Det vil si at 90% av all ved som selges i norske butikker er fra utlandet. Vi i Trekraft ønsker å ta opp denne konkurransen mot importveden, slik at norske butikk- og byggevarekjeder kan selge norsk, kortreist og miljøvennlig ved som gir sluttbrukerne grønn energi og god samvittighet!

Norges største og mest miljøvennlig vedprodusent

Når det nye fullskala produksjonsanlegget på Bjelland i Agder sto klart vinteren 2023 er dette landets største vedfabrikk. Den totale produksjonskapasiten er over 700 000 sekker bjørkeved og omlag 10.000 tonn vedbriketter årlig. Den veletablerte vedprodusenten Varma AS på Hønefoss ble kjøpt opp i mars 2022, noe som brakte Trekraft et langt skritt videre i den ambisiøse planen om å bygge en troverdig stor norsk leverandør av kortreist ved, basert på bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Ytterligere skalering er under planlegging. Grunnet god tilgang på råstoff og miljøvennlige tørkeprosesser endte valget for neste fullskala produksjonsanlegg på Myldr Energipark Fyresdal i Telemark.  Les mer om Trekraft

Ønsker du å vite mer om investeringsmulighetene i Trekraft AS

Trekraft har allerede finansiert første fase av sin vekststrategi, som blant annet omfatter byggingen av et fullskala produksjonsanlegg på Bjelland i Agder og oppkjøpet av Varma AS. Den ambisiøse planen er å sikre leveringsdyktighet til en betydelig del av det norske markedet ved å etablere 3-4 store produksjonsanlegg i Sør-Norge. Målet er en omsetning på nær NOK 100 millioner innen 2025. Selskapet har fullfinansiert den første utbyggings- og vekstfasen med sterk støtte av gode eiere og ca 11 millioner i lån, tilskudd og garantier fra Innovasjon Norge.

Selskapet jobber med videre oppskalering og planlegger å hente inn ny kapital i løpet av 2023. Hvis du ønsker å vite mer om de konkrete investeringsmulighetene i Trekraft så send oss gjerne en epost.

Ja, jeg vil gjerne vite mer om investeringsmulighetene