Miljø og bærekraft tvers i gjennom!

Trekraft har store produksjonsanlegg for fyringsved og vedbriketter i Sør-Norge og ytterligre skalering er under planlegging. Målet vårt er å tilby kortreist ved og briketter til store deler av det norske markedet. I Trekraft tenker vi bærekraft og miljø tvers i gjennom hele produksjonsprosessen. Vi vil at verdikjeden skal være "hel ved" fra bjørka blir hugget i en skog nær den norske forbruker, kappet, kløyvet og tørket med biofyring eller spillvarme - til den ender opp knitrende i en peis eller ovn i et av de tusen hjem.

Om oss

Mer bærekraftig vedproduksjon lokalt gir bedre klima globalt!

1. Kortreist ved

Hvert år importeres det mer enn seks millioner sekker ved til Norge. Samtidig står mye norsk bjørk og lauvskog og råtner på rot. Trekrafts produksjonsanlegg skal etableres i skogrike, men likevel sentrale områder. På den måten sørger Trekraft for at transportveien fra råvareuttak til fyringsklar ved, blir kortest mulig.

2. Sunnere skoger

Bedre forvaltning og utnyttelse av skogressurser i distrikts-Norge, bidrar både til lokal verdiskapning og sunnere skoger, fordi ny skog har større evne til å ta opp og lagre CO2. Og det er nettopp denne utfordringen Trekraft tar tak i gjennom mer effektiv, miljøvennlig og bærekraftig vedproduksjon.

3. Miljøvennlig produksjon

Trekraft utvikler nye effektive og miljøvennlige metoder for industriell vedproduksjon. Det handler om små og store innovasjoner og forbedringer gjennom hele produksjonsprosessen - fra tømmeret kommer inn, skjæres og kløves til ved og tørkes ved hjelp av spillvarme - til den pakkes og transporteres ut til sluttbrukeren.

Aktuelt