De norske skogene gror igjen i mens vi importerer store mengder langreist ved fra utlandet. I 2019 ble det importert 5 millioner 40 liters vedsekker med langreist ved. Det vil si at 90% av all ved som selges i norske butikker er fra utlandet. Vi i Trekraft ønsker å ta opp denne konkurransen slik at norske butikk- og byggevarekjeder kan selge norsk, kortreist og miljøvennlig ved!

Om Trekraft

Trekraft AS ble stiftet i 2019 med en idé om å drive storskala og industriell vedproduksjon for å ta opp konkurransen mot importert ved fra utlandet. Det første moderne produksjonsanlegget skal etableres på Bjelland, 45km nord for Kristiansand/Mandal. Produksjonsanlegget vil altså ligge midt i smørøyet av en region med mye godt trevirke. Vi utvikler også en digital løsning for prognotisering av forbruk og logistikk av varelager. Vi arbeider mot at Norges første moderne vedfabrikk vil være i full produksjon i løpet av 2021. 

Selskapet har fått etableringsstøtte fra blant annet Innovasjon Norge (Agder), samt at Agder Næringsselskap har besluttet å investere kapital i selskapet. Vi er svært takknemlige for all støtten vi har fått, og vi ser frem til å realisere produksjonen av kortreist og miljøvennlig ved. 

Arne Roland

Gründer og styreleder

Arne er utdannet siviløkonom, og har i flere år ledet en rekke foretak og styrer. I Trekraft er han arbeidende styreleder. 

 

Jon Ødegård

Daglig leder

Jon har MBA- og B.Sc-grad, og er operasjonsleder hvor han er supervisor for vedlikeholdsprosjekter offshore, og boreoperasjoner. Ellers er han bonde og arbeider med skogsdrift.

Amanda Roland

Deltidsansatt

Ved siden av masterstudier i Økonomi og Ledelse arbeider Amanda med administrasjon, økonomi/regnskap, og andre markedsaktiviteter i Trekraft.

Samarbeidspartnere

Produkt

Ved – fra bjørk og andre treslag.

Mange tror det er bare bjørka som er god til ved. Det stemmer ikke. Alle treslag egner seg godt til å fyre med, særlig i kombinasjon. Den eneste forskjellen er tettheten eller “hardheten”. Gran og or er eksempelvis et lett og mykt treslag, mens eik og ask er harde tresorter. Bjørk ligger sånn midt i mellom der et sted. Det viktigste: 1kg trevirke gir akkurat like mye varme uavhengig av treslag. Oppfyringseksperter kombinerer gjerne pinner av gran, bjørk og eik i sin vedfyring. Trekraft skal hovedsaklig produsere bjørk, men vil også lage ved av andre lokale treslag.

Ved – fra bjørk og andre treslag.

Mange tror det er bare bjørka som er god til ved. Det stemmer ikke. Alle treslag egner seg godt til å fyre med, særlig i kombinasjon. Den eneste forskjellen er tettheten eller “hardheten”. Gran og or er eksempelvis et lett og mykt treslag, mens eik og ask er harde tresorter. Bjørk ligger sånn midt i mellom der et sted. Det viktigste: 1kg trevirke gir akkurat like mye varme uavhengig av treslag. Oppfyringseksperter kombinerer gjerne pinner av gran, bjørk og eik i sin vedfyring. Trekraft skal hovedsaklig produsere bjørk, men vil også lage ved av andre lokale treslag.

Opptenningsbrikker

Sagstøv og fin flis kan vel komprimeres, bløtes i brennbart materiale som stearin eller parafinvoks, og så blir dette effektivt, luktfrie og kortreiste opptenningsbrikker – fra samme skogen som veden kommer fra.

Ved-briketter

Med Trekraft utnytter vi hele treet, så langt det lar seg gjøre. Sagstøv og rester etter vedproduksjon komprimerer vi til kompakte ved-briketter. Disse varmer vel så godt som selve vedkubbene.

Grønn energi

CO2-nøytral energi

Treet vokser ved å ta til seg CO2, og holder på CO2’en til det dør. Når treet råtner i skogen, slipper det ut den samme mengden CO2. Da kan det like godt ta turen innom en ovn  før CO2-mengden slippes ut igjen.

Miljøvennlig

Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene både av hensyn til global og lokal forurensning da det er en fornybar ressurs, og derfor også klimanøytral.

Energi som vokser og fornyer seg

Skogomløp bidrar til en bærekraftig forvaltning. Da er foryngelse et viktig ledd. Noe av det viktigste en skogeier gjør er å forynge skogen ved planting eller såing. De nye trærne som vokser opp lar oss høste god energi igjen!

Foredling av skogen

FNs klimapanel viser til at skogen vil spille en avgjørende rolle i å nå de globale klimamålene ved å vise til flere strategier som støtter Trekrafts virke. Det innebærer blant annet å ivareta skogens karbonlager, samtidig som å produsere virke til tømmer, fiber og bioenergi. 

Produsert i Norge fra en skog nær deg!

Trekraft ønsker å tilby tørr og god ved fra bjørk som har vokst i skoger så nært som mulig der den skal selges – en motsetning til langreist ved.

Produksjon

Hogst fra skogen

Tømmer av bjørk og løv skal hogges i nærmeste skog til utsalgssted. Lokale skogeiere og tømmerhuggere kan også levere tømmeret sitt til Trekraft sin vedproduksjon. Når et tre hogges plantes et nytt for å bidra til en bærekraftig forvaltning av skogomløpet. 

Kapping

Tømmeret skal så kappes i spesifikke lengder før kubben så presses gjennom kløyvingskniven. Noe av Trekraft sin produksjon ønsker vi å forsøke å tilpasse med kortere kubbelengder for å bedre passe mindre ovner om det er etterspørsel fra kunder for dette.

Kløyving

Neste steg i prosessen er kløyving. Det er lette å kløyve veden kort tid etter man har kappet den da veden fremdeles rå. Veden skal kløyves i passende størrelse for hva som er etterspurt av kunde. 

Tørking

Før veden kan brukes til fyring må den tørkes. Nyhugget ved har en tørrhetsgrad på 50%, mens fin ved har normalt en tørrhetsgrad på 80%. For å heve varmeverdien må dermed veden tørkes i endel måneder på tørkelageret. 

Digital logistikk

Vi i Trekraft arbeider med å utvikle et eget distribusjonssystem for vedproduksjonen. Det vil være en digital løsning for prognotisering av forbruk, og for å styre logistikken av varelager. På denne måten skal vi sikre at kunder slipper å møte tomt lager når man ønsker å kjøpe ved.

Bilde: Lindesnes Avis
FB7D70BE-2E64-4AD4-A1A0-4C056D52501D_1_105_c

Produksjonsprosess

Stående trær i skogen hogges, og bringes så til Trekraft sitt produksjonsanlegg på Bjelland. Her blir tømmerstokken kappet, kløyvd og deretter tørket i flisfyrt varmeanlegg i ca 5 dager. Deretter pakkes og lagres veden slik at den er klar for levering til kunder når sesongen starter. 

Kontakt oss

 

Address

Kvimo Næringsområde - Marnarveien 4475 - 4536 Bjelland

Email

Address

Kvimo Næringsområde - Bjelland - Marnarveien 4475

Phone

+47 911 94 667

Email

arne@trekraft.no

Get Investor Proposition

Please, enter your contact email to download the Investor Proposition.