Norsk, kortreist og miljøvennlig ved!

  De norske skogene gror igjen i mens vi importerer store mengder langreist ved fra utlandet. I 2020 ble det importert over 6 millioner 40 liters vedsekker med langreist ved. Det vil si at 90% av all ved som selges i norske butikker er fra utlandet. Vi i Trekraft ønsker å ta opp denne konkurransen slik at norske butikk- og byggevarekjeder kan selge norsk, kortreist og miljøvennlig ved som gir sluttbrukerne grønn energi med god samvittighet!

CO2-nøytral varmeenergi

Treet vokser ved å ta til seg CO2 og holder på CO2’en til det dør. Når treet råtner i skogen slipper det ut den samme mengden CO2. Da kan det like godt ta turen innom en ovn og avgi varme før CO2-mengden slippes ut igjen.

Miljøvennlig

Vedfyring i moderne ildsteder er klimanøytralt. Det anbefales av miljømyndighetene både av hensyn til global og lokal forurensing da vedfyring som varmekilde er en fornybar ressurs. 

Energi som vokser og fornyer seg

Skogomløp bidrar til en bærekraftig forvaltning. Da er foryngelse et viktig ledd. Noe av det viktigste en skogeier gjør er å forynge skogen ved planting eller såing. De nye trærne som vokser opp lar oss høste god energi igjen i et evig omløp!

Foredling av skogen

FNs klimapanel viser til at skogen vil spille en avgjørende rolle i å nå de globale klimamålene ved å vise til flere strategier som støtter Trekrafts virke. Det innebærer blant annet å ivareta skogens karbonlager, samtidig som å produsere virke til tømmer, fiber og bioenergi. 

Om Trekraft

Trekraft AS ble stiftet i 2019 med en idé om å drive lokal verdiskaping gjennom industriell vedproduksjon i fullskala fabrikk. Dette for å ta opp konkurransen mot den importerte veden fra utlandet og drive bedre utnyttelse av den norske skogen. Det første moderne produksjonsanlegget etableres på Bjelland, 45km nord for Kristiansand og Mandal. Produksjonsanlegget vil altså ligge midt i en region med godt trevirke og et sentralt knutepunkt for bedre leveringssikkerhet. Vi arbeider målrettet mot at Norges første industrielle vedfabrikk vil være i full produksjon i løpet av 2022. 

Selskapet har flere sentrale aksjonærer og gode støtteordninger som bidrar til realisering av prosjektet. Vi er svært takknemlige for all støtten vi har fått, og vi ser frem til å realisere produksjonen av kortreist og miljøvennlig ved gjennom industriell tenking i alle ledd, bedre utnyttelse av skogressurser og sammen med partnere som dekker hele verdikjeden. 

Våre engasjerte

Arne Roland

Gründer og styreleder

Arne er utdannet siviløkonom, og har lang og allsidig ledererfaring i en rekke foretak og styrer. Han er gründer og hovedeier i Trekraft, og opererer som arbeidende styreleder med fokus på finansiering, og konsepts- og forretningsutvikling. 

 

Jon Ødegård

Daglig leder

Jon har MBA og BS Petroleum, og er operasjonsleder for vedlikeholdsprosjekter offshore og i boreoperasjoner. I tillegg er han bonde og arbeider med skogdrift. I Trekraft er han sentral mot produksjonsfase. 

Amanda Roland

Finans og admin

Amanda fullfører mastergrad i sivøk våren 2022, og har tidligere erfaring fra bank og produksjonsbedrifter. I Trekraft er hun ansvarlig for økonomi/regnskap, administrasjon og andre markedsaktiviteter. 

Om styret

Som en del av utviklingen i Trekraft så er det viktig å ha et kompetent styre.  Generalforsamlingen i Trekraft har derfor valgt inn Anders Øynes og Frank Håland som nye medlemmer i styret fra januar 2021, i tillegg til Arne Roland. 

AndersR

Anders Øynes

Anders er til daglig administrerende direktør i AT Skog, og har en rekke styreverv innenfor skogbransjen.

Skjermbilde 2021-02-28 kl. 22.18.54

Frank Håland

Frank er til daglig partner og administrerende direktør i Partner Energy, og har en bred lederbakgrunn fra Agder Energi og Forsvaret. 

Samarbeidspartnere

Produkt

Ved – fra bjørk og andre treslag.

Mange tror det er bare bjørka som er god til ved. Det stemmer ikke. Alle treslag egner seg godt til å fyre med, særlig i kombinasjon. Den eneste forskjellen er tettheten eller “hardheten”. Gran og or er eksempelvis et lett og mykt treslag, mens eik og ask er harde tresorter. Bjørk ligger sånn midt i mellom der et sted. Det viktigste: 1kg trevirke gir akkurat like mye varme uavhengig av treslag. Oppfyringseksperter kombinerer gjerne pinner av gran, bjørk og eik i sin vedfyring. Trekraft skal hovedsaklig produsere bjørk, men vil også lage ved av andre lokale treslag.

Produksjon

Hogst fra skogen

Tømmer av bjørk og løv skal hogges i nærmeste skog til utsalgssted. Lokale skogeiere og tømmerhuggere kan også levere tømmeret sitt til Trekraft sin vedproduksjon. Når et tre hogges plantes et nytt for å bidra til en bærekraftig forvaltning av skogomløpet. 

Kapping

Tømmeret skal så kappes i spesifikke lengder før kubben så presses gjennom kløyvingskniven. Noe av Trekraft sin produksjon ønsker vi å forsøke å tilpasse med kortere kubbelengder for å bedre passe mindre ovner om det er etterspørsel fra kunder for dette.

Kløyving

Neste steg i prosessen er kløyving. Det er lette å kløyve veden kort tid etter man har kappet den da veden fremdeles rå. Veden skal kløyves i passende størrelse for hva som er etterspurt av kunde. 

Tørking

Før veden kan brukes til fyring må den tørkes. Nyhugget ved har en tørrhetsgrad på 50%, mens fin ved har normalt en tørrhetsgrad på 80%. For å heve varmeverdien må dermed veden tørkes i endel måneder på tørkelageret. 

Digital logistikk

Vi i Trekraft arbeider med å utvikle et eget distribusjonssystem for vedproduksjonen. Det vil være en digital løsning for prognotisering av forbruk, og for å styre logistikken av varelager. På denne måten skal vi sikre at kunder slipper å møte tomt lager når man ønsker å kjøpe ved.

Bilde: Lindesnes Avis
FB7D70BE-2E64-4AD4-A1A0-4C056D52501D_1_105_c

Produksjonsprosess

Stående trær i skogen hogges, og bringes så til Trekraft sitt produksjonsanlegg på Bjelland. Her blir tømmerstokken kappet, kløyvd og deretter tørket i flisfyrt varmeanlegg i ca 5 dager. Deretter pakkes og lagres veden slik at den er klar for levering til kunder når sesongen starter. 

Kontakt oss

 

Adresse

Kvimo Næringsområde - Marnarveien 4475 - 4536 Bjelland

Mail

Produsert i Norge fra en skog nær deg!

Address

Kvimo Næringsområde - Bjelland - Marnarveien 4475

Email

postboks@trekraft.no

Get Investor Proposition

Please, enter your contact email to download the Investor Proposition.