Trekraft AS kjøper Varma på Hønefoss

Aktuelt / Bjelland/Hønefoss

– Oppkjøpet av den etablerte vedprodusenten Varma AS er et viktig steg i realiseringen av vår ambisiøse plan om å bygge en troverdig og stor norsk leverandør av kortreist ved, basert på bærekraftig og miljøvennlig produksjon, sier styreleder Arne Roland i Trekraft AS.

Trekraft AS kunngjør i en pressemelding 25/3-22 at selskapet har inngått avtale om overtagelse av Varma AS på Hønefoss som dermed blir et heleid datterselskap. Samtidig blir Svein Bjerke, som i dag er daglig leder i Varma AS, daglig leder i morselskapet Trekraft AS.

Blir en betydelig aktør
– Oppkjøpet av Varma AS sammen med vår egen oppbygging av produksjonskapasitet på Sørlandet, bidrar til at vi allerede nå vil være en betydelig aktør i det norske vedmarkedet. Det er et viktig steg i realiseringen av Trekrafts ambisiøse planer om å bygge en troverdig og stor norsk leverandør av kortreist ved, basert på bærekraftig og miljøvennlig produksjon, sier Arne Roland.

Selger Svanemerket ved
Varma AS ble etablert på Hønefoss i Ringerike kommune i 2014, og har utviklet en egen produksjons- og pakkelinje for industriell vedproduksjon. Veden og brikettene fra Varma er miljøsertifisert med Svanemerket, og har gjennom datterselskapet Varma Norge AS avtaler med flere av de store kjedene. Varmas produkter blir distribuert og solgt over hele Norge, og blir også eksportert til Sverige og Danmark. Selskapet har de siste 5 årene gjennomgått et spennende, men utfordrende utviklingsløp fram til der selskapet er i dag.

Formidabel utviklingsjobb
Varmas gründere og ledelse har gjort en formidabel jobb gjennom alle disse årene med å utvikle og profesjonalisere sin vedproduksjon, kommenterer Roland. – Det er slett ikke uvanlig at oppstartsselskaper må slite i flere år med underskudd. Utviklingsløpet som Varma har gjort, har kostet mye, men vi ser også at det ligger veldig mye læring i den jobben som er gjort. Varma har blant annet utviklet og tatt i bruk helt nye metoder for bruk av spillvarme i tørkeprosessen, og de har laget bedre pakkeløsninger. Dette gir en langt mer miljøvennlig produksjon – noe som også har gjort Varma fortjent til Svanemerkingen. Vi ser at vi nå kommer inn på et tidspunkt der vi kan høste av all den utviklingen og læringen som Varma har gjort, sier Roland.

Varma-sjef blir ny daglig leder i Trekraft
Varma vil fortsette som en selvstendig enhet, og alle ansatte blir med videre. Svein Bjerke, som er en av gründerne og daglig leder i Varma AS, blir daglig leder i morselskapet Trekraft. – Det er svært spennende for oss å kunne bli med i Trekraft-familien, sier Bjerke selv. – Dette er et viktig steg i retningen av å realisere den visjonen jeg har hatt helt fra starten av, nemlig å få bygge en stor norsk produsent av ved- og fyringsprodukter som kan bli en reell konkurrent til importveden. Personlig er jeg glad for å kunne bruke all den dyrekjøpte erfaringen fra årene med prøving og feiling i Varma, og ta med meg den kunnskapen inn i Trekraft-systemet, sier Svein Bjerke.

Strategisk markedsplassering
– Jeg er veldig fornøyd med at Svein tar jobben som daglig leder i morselskapet, og at vi får med all hans erfaring og kunnskap videre, sier Roland. – Det betyr at vi kan sette full fart framover, og kan være vesentlig tryggere på at vi vil lykkes med den planlagte oppskaleringen av produksjonskapasiteten i Trekraft-systemet.  I tillegg til å ha en etablert kundebase, har Varma en særdeles gunstig geografisk beliggenhet i forhold til råvaretilgang og et stort forbrukermarked i det sentrale østlandsområdet. Plasseringen i kombinasjon med alle tilegnet kompetanse og erfaring som ligger i selskapet, passer dette oppkjøpt veldig godt inn i Trekrafts vekststrategi, avslutter Arne Roland i Trekraft AS.

Fakta om de to selskapene:

Trekraft AS ble stiftet høsten 2019 med forretningsadresse på Bjelland i Lindesnes kommune. Forretningsideen er storskala og industriell vedproduksjon, basert på kortreist tømmer. Trekraft skal ta opp konkurransen med importertved fra Baltikum og Russland. Gründer og hovedeier er Arne Roland gjennom sitt heleide selskap ARTerra AS. På eiersiden er også AT Skog Invest, Blå Kors Kristiansand og Agder Næringsselskap. Trekraft bygger i disse dager sitt første fullskala produksjonsanlegg på Bjelland i Lindesnes kommune. Dette skal være klart til produksjonsstart høsten 2022. Planen er at Trekraft skal ha 3-4 store produksjonsanlegg i Norge for å kunne sikre leveringsdyktighet til det norske markedet.

Varma AS ble stiftet 2014 og med forretningsadresse Hønefoss i Ringerike kommune. Selskapet driver industriell ved- og brikettproduksjon og har i dag 7 ansatte. Svein Bjerke var blant gründerne og er fortsatt daglig leder i selskapet. Han ble i 2018 tildelt gründerpriser fra Buskerud fylkeskommunes og Norges Vel. Begrunnelsen for prisene var arbeidet med å bygge ny norsk industri, bidraget til økt foredling av norsk skog, snu import til eksport og sosialt entreprenørskap ved å ansette personer med huller i sin CV.

Veden og brikettene fra Varma er miljøsertifisert med Svanemerket. Varma har gjennom sitt datterselskap Varma Norge AS avtaler med flere av de store kjedene og Varma sine produkter blir distribuert og solgt over hele Norge, samt at produktene eksporteres til Sverige og Danmark.