Kortreist,
miljøvennlig og
bærekraftig!

Slik skal Trekraft bli Norges største vedprodusent

I Trekraft tenker vi bærekraft og miljø tvers i gjennom hele produksjonsprosessen. Vi vil at verdikjeden skal være «hel ved» fra bjørka blir hugget i en skog nær den norske forbruker, kappet, kløyvet og deretter tørket med rester fra vår egen produksjon og spillvarme fra annen industri – til den ender opp knitrende i en peis eller ovn i et av de tusen hjem.

Trekraft skal ta opp konkurransen med langreist importved og gi sluttbrukerne grønn energi og god samvittighet!

Vedfyring med god samvittighet!

Norske skoger gror igjen! Samtidig importerer vi store mengder langreist ved fra utlandet. I 2020 ble det importert over 6 millioner 40 liters sekker med langreist ved. Det betyr at 90% av all ved som selges i norske butikker er fra utlandet. Dette vil Trekraft gjøre noe med! Vi skal ta opp konkurransen, slik at norske butikk- og byggevarekjeder kan selge norsk, kortreist og miljøvennlig ved som gir sluttbrukerne grønn energi og god samvittighet! 

«Det er meningsløst å importere millioner av sekker med ved mens norsk skog råtner på rot!»

Planlegger flere store ved- og brikettfabrikker i Norge

Trekraft AS

Trekraft AS ble stiftet høsten 2019 med forretningsadresse på Bjelland i Lindesnes kommune. Gründer og hovedeier er Arne Roland gjennom sitt heleide selskap ARTerra AS. På eiersiden er også flere nøkkelpersoner i tillegg til AT Skog Invest, Blå Kors Kristiansand og Agder Næringsselskap.

Fullskala produksjonsanlegg på Bjelland

Vinteren 2023 ble det første fullskala produksjonsanlegget på Bjelland i Lindesnes kommune idriftsatt. Anlegget er er landets aller største fabrikk for fyringsved og har en årlig produksjonskapasitet på inntil 700 000 sekker bjørkeved og 10 000 tonn vedbriketter.

Kjøpte opp Varma AS

I mars 2022 ble den veletablerte vedprodusenten Varma på Hønefoss en del av Trekraft. Varma har gjennom flere år gjort en formidabel jobb med å utvikle og profesjonalisere vedproduksjon, bl.a. gjennom å ta i bruk helt nye metoder for bruk av spillvarme i tørkeprosessen, robotisering og bedre pakkeløsninger. Varma er et strategisk viktig steg mot realiseringen av Trekrafts ambisiøse planer.

Ambisiøse, men realistiske planer

Trekrafts plan er å etablere flere store ved- og brikettanlegg i Sør-Norge for å sikre leveringsdyktighet til store deler av det norske markedet. Vi har i dag et fullskalaanlegg på Bjelland og Hønefoss. Sommeren 2024 flyttes brikettproduksjonen fra Hønefoss til trelastkonsernet Hasås sin avdeling i Kodal i Sandefjord. Der vil vi samarbeide tett rundt produksjon av dyrestrø og vedbriketter. Det jobbes også med en lokasjon for en ny vedfabrikk. Ved full produksjon på våre produksjonssteder på Bjelland, Hønefoss og Kodal er vi godt på vei med å bygge opp en troverdig og solid norsk leverandør av kortreist og miljøvennlige fyringsprodukter.