Vedfyring med god
samvittighet!

1. Kortreist ved

Hvert år importeres det mer enn seks millioner sekker ved til Norge. 90% av veden som selges over disk fra byggevarehus og bensinstasjoner i Norge er importert. Samtidig står mye norsk bjørk og lauvskog og råtner på rot.

Trekrafts produksjonsanlegg ligger i skogrike, men likevel sentrale områder i Sør- Norge. Dermed blir det kort vei fra skogen til våre produksjonsanlegg og videre ut til store deler av norske sluttbrukere. På den måten sørger vi for at veien fra råvare til fyringsklar ved blir kortest mulig.

«Våre produksjonsanlegg skal ligge i skogrike, men likevel sentrale områder, slik at veien fra råvareuttak til flest mulig sluttbrukere blir kortest mulig!»

2. Sunnere skoger

Bedre forvaltning og utnyttelse av skogressurser i distrikts-Norge, bidrar både til lokal verdiskapning og sunnere skoger. Bjørk og eik er ypperlig som fyringsved, men også til møbler og interiør. Fram til nå har det vært mindre lønnsomt å ta ut disse treslagene og verdikjeden er derfor ikke godt nok utviklet. Ved økt etterspørsel kan det framover bli større interesse for bedre skjøtsel og økt avvirking av denne fantastiske ressursen. Dermed kan vi få et bedre og raskere omløp av skogen, noe som gjør at den tar opp og lagrer mer CO2! Det er nettopp denne utfordringen Trekraft tar tak i, gjennom en mer bærekraftig og effektiv produksjon av ved og vedbriketter.

«Når ferdigvokst og gammel skog ryddes så gir det plass til nye unge trær som har mye større evne til å ta opp og lagre CO2!»

3. Miljøvennlig produksjon

Trekraft har fokus på effektiv og miljøvennlig produksjon. Vår nye fabrikk for ved på Bjelland i Agder er landets største og har en makskapasitet på 700 000 sekker bjørkeved. Her handler det om små og store innovasjoner og forbedringer gjennom hele produksjonsprosessen, der tørkingen er helt sentralt i forhold til effektivitet og miljø.  Trekraft tørker ved svært effektivt og miljøvennlig ved hjelp av varme fra egen biofyring med avkapp og flis fra vedproduksjonen og med spillvarme fra kraftkrevende industri.