Trekraft bygger vedfabrikk i Fyresdal

Aktuelt / Fyresdal

For å sikre leveringsdyktighet til store deler av det norske markedet har Trekraft besluttet å bygge enda et fullskala produksjonsanlegg for ved og briketter. Den nye fabrikken skal ligge i Myldr Energipark Fyresdal i Telemark.

Markedet for bærekraftig energi er i sterk vekst. Konkurransekraften til bioenergi basert på norsk kortreist tømmer har styrket seg kraftig, og grunnlaget for nye industrielle etableringer er godt. I Myldr Energipark i Fyresdal er det regulert en 240 mål stor tomt der det legges til rette for kraftkrevende, industrielle aktører som for eksempel datasenter. Disse vil bruke strøm og skape betydelige mengder restvarme, noe som Trekraft kan bruke for å tørke ved og flis for brikettproduksjon.

Konkurransekraft og gode rammebetingelser

Styreleder Arne Roland i Trekraft på besøk i Fyresdal.

– Etableringen av Trekraft i Fyresdal blir en viktig utvidelse av Trekraft sin samlede produksjonskapasitet. Vi har en plan og ambisjon om å være en ledende produsent og leverandør av bioenergi til forbrukermarkedet i Norge. Forholdene ligger svært godt til rette i Fyresdal med tanke på råstofftilgang og andre innsatsfaktorer.

Vårt anlegg skal levere ved og briketter til et stort og voksende marked i Norge. Vi blir ingen konkurrent til det lokale vedmarkedet, og håper at vår etablering vil ha positiv betydning for skogbruket lokalt og gi et vesentlig bidrag til en mer bærekraftig energibruk. Ved å legge produksjonen nær skogen reduseres transportbehovet. Sammen med våre innovative løsninger for bruk av biovarme og restvarme gir dette et redusert klimafotavtrykk, sier Arne Roland, styreleder i Trekraft AS.

Ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal Kommune er svært fornøyd med at Trekraft etablerer seg i bygda.

Viktig for kommunen

– Trekraft sitt konsept passer perfekt for Fyresdal kommune sitt ønske om å utvikle en lokal energipark i Fyresdal. Vi tilbyr lokale fortrinn i form av kraft, tømmer og et flott industriområde. Vi er veldig glade for at Trekraft nå etablerer seg som den første bedriften i Myldr Energipark Fyresdal, sier ordfører i Fyresdal kommune, Erik Skjervagen. Fyresdal kommune legger til rette for etableringen gjennom investering i tomt og bygg som skal leies ut til Trekraft.

.

——

Myldr Energipark Fyresdal AS utvikler et komplett nytt og bærekraftig industriområde i Fyresdal kommune i Telemark. Målet er å legge til rette for ulike industrielle initiativ der både kraftbehov, arealbehov, råstoffbehov og arbeidskraftsbehov skal dekkes. Myldr il legge til rette for et samspill mellom bedrifter. Særlig relevant er dette for mulige datasenterbedrifter som genererer overskuddsvarme sammen med bedrifter som har energibehov til oppvarming, tørking eller andre prosessbehov.