Ved og vedbriketter – hva er forskjellen

Aktuelt / Vedfakta

Om lag halvparten av norske husholdninger har glede av å fyre med ved. I tillegg fyrer mange med vedbriketter, men hva er det? Her er noen tips og råd.

Ulik tetthet på ved

Energiinnholdet i vedkubber per kilo avhenger først og fremst av hvor mye vann de inneholder. Sammensetningen i ulike tresorter varierer relativt lite, de inneholder: karbon, hydrogen, oksygen og aske. Derfor varierer energiinnholdet lite og det er cirka 4,5 kWh per kg tørr ved.

Ved fra ulike tresorter har ulik tetthet og de tyngste treslagene har høyest brennverdi. Om to vedkubber veier like mye betyr det at brennverdien lik, dvs at du får like mye varme fra hver av de to kubbene.

I dag selges vedsekken ut fra hvor stor den er og ut fra hvilket treslag den inneholder. Mens frukt og grønnsaker selges i vekt, selges ved etter volum. Når det ikke oppgis vekt og fuktinnhold går du som kunde således glipp av den viktigste informasjonen om vedsekken, nemlig hvor mye energi den inneholder.

Tresorter oppfører seg forskjellig

Ulike tresorter vil brenne litt forskjellig, og det kan høres og ses når det smeller og gnister fyker ut fra bålet. Dette skjer på grunn av trykkoppbygging inne i veden og plutselig frigjøring av gasser som river med seg litt glødende materiale. I hvilken grad dette skjer avhenger av tresorten, og typisk vil bartrær gi mer lyd fra seg enn lauvtrær.

Vedbriketter er ikke ved

Vedbriketter er et rent naturprodukt, men er allikevel ikke det samme som ved. Briketter består rett og slett av overskuddsflis fra sagbruk. Sagbrukene skjærer tømmerstokken opp i planker og bord, og i sagsnittene blir det produsert sagflis eller sagmugg. Dette er fin flis som tørkes og deretter kan presses til vedbriketter.

Produksjonen foregår i egne brikettpresser og flisa presses sammen bare ved hjelp trykk og varme – uten noen tilsetningsstoffer. Det er treverkets eget bindemiddel, lignin, som gjør at flisa limer seg sammen til briketter. Dermed blir det mye masse per volumenhet, brikettene blir svært kompakte og har en typisk tetthet på det dobbelte sammenlignet med vanlig vedkubber av bjørk. Innholdet i en vedbriketter er således helt lik som en vedkubbe, men den har annen oppbygging, form og vekt. Vedbrikettene er normalt også tørrere enn en vedkubbe.

Vedbriketter inneholder mye energi

En vedbrikett er ganske kompakt, veier normalt 1 kilo og inneholder dermed mye energi. Det er derfor ikke anbefalt å legge inn mer enn 1 eller maks 2 briketter av gangen i ovnen. Legger man ovnen full av briketter kan det bli for varmt for ovnen og denne kan i verste fall skades. Alternativt blir det kun voldsom avgassing fordi lufttilførselen ikke blir tilstrekkelig når vedbrikettene løser seg opp og sveller ut slik at et stort antall små partikler med en samlet veldig stor overflate gasser av samtidig. En vedkubbe avgir gasser på en mer kontrollert måte da den ikke går i oppløsning, men gradvis avgir gasser før trekullet til slutt sakte brenner ut.

Fornuftig fyring med briketter

Svein Bjerke, daglig leder i Trekraft AS mener at briketter er et godt og miljøvennlig alternativ til ved.

Bruk av vedbriketter og er et godt og miljøvennlig alternativ til ved opplyser daglig leder Svein Bjerke i Trekraft. Fordelene er mange, brikettene har lang brenn- og glødetid, brenner svært jevnt og avgir lite aske og sot. Men det er viktig å huske på at vedbriketter er kompakte og inneholder mye energi. Legg aldri inn mer enn 1-2 briketter samtidig og fyr med god trekk avslutter Bjerke.

Fakta:

  • Trekraft leverer i dag betydelig mengder Svanemerkede briketter til det norske markedet gjennom datterselskapet Varma, som har et pilotanlegg på Follum på Hønefoss.
  • Vedbrikettene er lagd av overskuddsflis, primært gran, fra sagbruk i Østlandsområdet og inneholder ingen tilsetningsstoffer
  • En kg vedbriketter med 10% fukt gir ca 4,7 kwt
  • En kg bjørkeved med 20% fukt gir ca 4,3 kwt
  • Med dagens prisbilde er ved og briketter priset ganske likt mht kr/kwt

Skrevet av Kristin Vedum, Trekraft, 14. februar 2023