Noen fakta om bjørk

Aktuelt / Vedfakta

Kjært barn har mange navn. Bjørka er kalt både løvtrærnes konge og skogens nye gull. I Norge står det omlag 140 millioner kubikkmeter som venter på å bli tatt i bruk.

  • Bjørk finnes over nesten hele landet. Stående volum av bjørk på produktiv skogsmark utgjør om lag 140 millioner kubikkmeter her til lands.
  • Det er minst 30 bjørkearter på verdensbasis, tre av dem vokser i Norge: dvergbjørk, hengebjørk og vanlig bjørk (også kalt dunbjørk og libjørk).
  • Fjellbjørk, som er en underart av vanlig bjørk, former seg etter vind, vær og terreng, og blir derfor ofte krokete og noen ganger nærmest krypende.
  • Bjørka er rundt 30 prosent tettere enn gran og furu. Én kubikkmeter bjørkevirke binder derfor 30 prosent mer karbon enn én kubikkmeter bartrevirke.
  • Bjørk binder dobbelt så mye karbon som gran og furu de 30 første årene etter planting.
  • Bjørk beholder densiteten (tettheten) ved rask vekst.
  • Søtningsmiddelet xylitol (med E-stoffnummeret E967) blir ofte omtalt som bjørkesukker. Årsaken er at det meste fremstilles av xylan fra bjørkevirke.
  • Jordans tannstikkfabrikk på Flisa i Innlandet ble i 2012 kjøpt av Orkla, og fabrikkens navn er i dag Orkla HPC Flisa. Råvaren er fortsatt bjørk.

Kilde: Sluttrapport «Tydeliggjøring av forretningsmuligheter
ved industriell utnyttelse av bjørk»