Arne Roland, gründer og styreleder i Trekraft

Vi skal tørke 350.000 sekker med ved i året med spillvarme fra datasenter

Aktuelt / Bjelland

Som den første i landet skal Trekraft utnytte spillvarme fra datasenterdrift til å tørke ved på en mer effektiv og miljøvennlig måte. Gjennom en intensjonsavtale med Bulk Data Centers på Støleheia utenfor Kristiansand, er målet å produsere og tørke 350.000 vedsekker i året ved det nye produksjonsanlegget på Bjelland, sier gründer og styreleder i Trekraft, Arne Roland.

Foto: NRK Sørlandet

– Tørking av ved hos Bulk er en effektiv og miljøvennlig løsning. Ved hjelp av overskuddsvarmen fra datasenteret kan vi tørke ved fem ganger rasker enn med normal frilufts-tørking – og vi kan gjøre det hele året. Løsningen krever dessuten ingen omlastning og ingen ekstra transport, sier Arne Roland, gründer og styreleder i Trekraft.

Se NRK-reportasje om Trekrafts Bulk-samarbeid her

Ambisjonen er to millioner sekker i året
Ved produksjonsstart i år vil kapasiteten ligge på rundt 150.000 vedsekker på 40 liter, og kapasiteten planlegges økt ganske raskt til 350.000 sekker. I 2026 er ambisjonen å produsere to millioner sekker ved totalt fire anlegg over hele landet. Produksjonen vil bidra til å redusere behovet for importert ved, som både må transporteres langt og som produseres på en mindre miljøvennlig måte.

Svanemerket bærekraftig ved
Trekrafts ved pakkes og distribueres av Blå Kors, og er Svanemerket slik at kundene ser at veden er bærekraftig produsert. Tidligere i år kjøpte Trekraft selskapet Varma AS på Hønefoss, som har utviklet og tatt i bruk helt nye metoder for bruk av spillvarme i vedens tørkeprosess.

Datasenter holder samfunnet i gang
– Samfunnet er avhengige av datasentre for å holde næringsliv, offentlig sektor, telekommunikasjon og TV-tilbud i gang, men kjølingen er svært energikrevende, forteller leder for Bulk Data Centers Gisle M. Eckhoff. – Avtalen med Trekraft gjør at vi kan gjenbruke varme tilsvarende opp mot 4 GWh. Bulk har i flere år jobbet aktivt med å finne slike løsninger som gjør at energien vi bruker kan gjenbrukes. Vi inngikk nylig også en avtale med Kristiansen Gartneri, som også skal etablere seg ved Bulks datasenter på Støleheia. Gartneriet vil bruke varmen fra datasenteret i sin drivhusvirksomhet, sier Eckhoff.

Forprosjekt
Trekraft og Bulk vil gjennomføre et forprosjekt frem til sommeren. Den tekniske løsningen er klar og innebærer at fem containere med ved vil seriekobles inn mot utluftingen fra datasenteret på Støleheia. Fordi det kun tar cirka fem dager å oppnå tilstrekkelig tørking vil anlegget allerede fra starten produsere omkring en container tørket ved per dag tilsvarende cirka 700 vedsekker.    

Ekstra tørr – ekstra miljøvennlig
Tørkemetoden gjør det også mulig å produsere ved med ekstra lav fuktighet som dermed forurenser mindre. Det er spesielt aktuelt for bystrøk, hvor partikkelutslipp fra vedbrenning kan redusere lokal luftkvalitet. Kravet til vedfuktighet er maks 20 prosent, men med Trekrafts metode kan fuktigheten halveres til 10 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Arne Roland, gründer og styreleder i Trekraft, +47 911 94 667, arne.roland@trekraft.no

Gisle M. Eckhoff, EVP Data Centers i Bulk Infrastructure Group, +47 92 22 00 08, gisle.eckhoff@bulk.no

Om Bulk Data Centers
Bulk Data Centers leverer datasentertjenester som er robuste, kostnadseffektive, skalerbare og bærekraftige, uten kompromisser. Vi ønsker å være en pålitelig rådgiver som gjennom våre strategisk plasserte datasentre kan gi kundene reduserte kostnader, redusert miljøpåvirkning og samtidig markedets beste konnektivitet og samlokaliseringsløsninger. Flere tiår med erfaring og ekspertise gjør at Bulk kan tilby nøkkelferdig digital infrastruktur som tar det nordiske datasenteret til et nytt nivå. www.bulk.no