1850 kvadratmeter stort trebygg flyttes og gjenbrukes

Aktuelt / Bjelland

Det midlertidige parkeringshuset i Kanalbyen i Kristiansand er nå på flyttefot og skal få et nytt liv som produksjonslokale og lager ved Trekraft sitt nye anlegg på Bjelland.

Parkeringsanlegget ble bygget i 2018, og har vært en midlertidig løsning fram til det permanente parkeringsanlegget for den nye bydelen Kanalbyen i Kristiansand var klart. Dette tidspunktet er nå kommet, og Kanalbyen Eiendom skal fjerne det midlertidige bygget innen få måneder.

Krevende operasjon

Styreleder Arne Roland, er godt fornøyd med å kunne forlenge livet til parkeringshuset. For oss i Trekraft er det viktig å finne miljøvennlige løsninger i alt vi gjør, også innen bygg. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjenbruke hele dette store anlegget og gi det 50-60 nye år på Bjelland, sier han.

Styreleder Arne Roland og daglig leder Svein Bjerke.

Styreleder Arne Roland (tv) og daglig leder Svein Bjerke.

Det er planlagt at bygget skal demonteres i første halvår 2023, og at det settes direkte opp på tomten på Bjelland. Selv om det bare skal flyttes omlag 5 mil er det en krevende operasjon å demontere, flytte og sette opp igjen et så stort bygg. For Trekraft ville det kanskje vært enklere og mindre risikofylt å bygge nytt på Bjelland. Det er imidlertid så mange positive sider ved dette ombruksprosjektet, både miljømessig og økonomisk at det er verdt den ekstra innsatsen.

Økonomisk støtte fra Enova

Planleggingsarbeidet er blitt støttet økonomisk av Enova under programmet for «Klimavennlig materialbruk». Denne støtten har vært avgjørende for å ha nok midler til å utrede om det faktisk var mulig å flytte bygget. Nå er det søkt om ytterligere midler til detaljprosjekteringen, og Innovasjon Norge har gitt tilsagn om lån.

Vi har prøvd å finne andre bygg i Norge på denne størrelsen som er flyttet. Dette primært for å høste erfaringer, men så langt har vi ikke funnet andre prosjekter i denne størrelsen sier Roland. Vi tror derfor dette er et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten. Det vil si at det blir skånsomt demontert, flyttet og satt opp igjen på en ny tomt for en helt ny bruk.

Vi kommer til å høste mange erfaringer som vi gjerne deler med andre som tenker sirkulært og trebasertsirkulært, sier Roland.

Stor besparelse og nytte

Sven Erik Knoph i Kanalbyen forteller at de prosjekterte parkeringsanlegget for ombruk, uten at de da visste konkret hva det kunne brukes til i fremtiden. At det ble tenkt på denne måten helt fra idestadiet og dermed bygd i elementer, viser at det er mulig å videreføre gamle håndverkstradisjoner der flytting av bygg var vanlig. Besparelsene og nytten er betydelige, for oss er det verdiskaping samtidig som vi bruker materialressursene på en best mulig måte sier Roland.