Oppvarming med ved: Slik fyrer du mest effektivt  

Aktuelt / Vedfakta

Vi er midt i fyringssesongen og i denne kalde årstiden er det om lag 1,2 millioner husholdninger i Norge som fyrer med ved. Vår daglig leder Svein Bjerke har jobbet med produksjon og omsetning av ved i en årrekke. Nå gir han 5 fakta om ved og vedfyring.

1: Først av alt: Det er snakk om vedmangel og folk er svært så ivrige for å få kjøpt nok ved. Hvorfor er det blitt slik?

Årsaken er de høye strømprisene. Selv om snøen nå har dalet ned i store mengder i deler av landet og denne har et ganske høyt vanninnhold, holder strømprisen seg fortsatt høy. Vi ser imidlertid at kraftprodusentene nå tapper magasinene for vann for å være klar til å ta imot store mengder smeltevann til våren, så det kan jo være at strømprisen på sikt kan gå noe mer ned. Jeg pleier å følge med på https://www.lyse.no/strom/strompriser opplyser Bjerke. Her kan jeg se eksakt hvordan det ser ut der jeg bor både nå og historisk.

Når det gjelder ved er det slik at de som kjøper inn ved for vinteren har fastpris hele sesongen. Dermed unngår de variasjon i pris og usikkerhet med hensyn til kostnader på oppvarming og peiskos sier Trekraft sin egen vedekspert, Svein Bjerke.

2: Hvordan fyrer man mest effektivt?

Det må fyres med god tilgang på luft og det er viktig at man ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut forteller Bjerke. Veden bør alltid brenne med synlig flamme. Ser du blå flammer er dette et tegn på at forbrenningen er god og at fyringen gir mest mulig varme. Ser du imidlertid gule flammer er det et tegn på dårligere forbrenning samt at vedfyringen avgir mer forurensende partikler.

3: Hvilke vedslag er det best å fyre med?

Nå i de kalde vintermånedene vil de aller fleste helst kjøpe bjørk. Bjørkeved er utmerket ved og dessuten er den pen å se på med den hvite barken. Men det finnes treslag som varmer enda mer. Energiinnholdet i veden varierer med egenvekten, jo større egenvekt dess mer energi per volumenhet.

Bjørkevirke inneholder brutto 2589 kWt per fastkubikkmeter med 17 % fuktighet. Men hardvedtreslagene varmer enda bedre: Rogn, lønn, alm, eik og bøk gir mer varme per volumenhet enn bjørk. Bøk inneholder brutto 2963 kWt per fastkubikkmeter, som altså er 14 % mer enn i bjørk.

Furu inneholder faktisk bare 12% mindre energi enn bjørk og fungerer dermed meget godt som ved sier Bjerke. Det har vært sagt at ved fra furu soter mer enn andre treslag, men dette stemmer ikke. Forskere ved Sintef er klare på at når man fyrer på riktig måte med god lufttilførsel, så er furuvirket utmerket ved som ikke skaper problemer verken i ovn eller pipe.

Når du kjøper ved er det dermed god grunn til å vurdere også andre treslag enn bjørk. Men sjekk alltid energiprisen per kWt når du handler, uansett om du kjøper furu, bjørk eller eik.  Da vil du ha det beste grunnlag til å velge treslag og type vedsekk er Bjerkes tips.

4: Hvor tørr bør veden være?

For å få mest mulig varme ut fra hver kubbe bør veden ha et fuktighetsinnhold under 20% forteller Bjerke. Dersom det brukes for våt ved er det vanskelig å få fyr og mye av energien går til å fordampe vannet i istedenfor å bli til varme. Altså er det dårlig fyringsøkonomi! I tillegg er det det miljømessig best med tørr ved. SINTEF opplyser at når fuktinnhold er 12% er partikkelutslippet halvparten av om veden har et 20% fuktinnhold. Jo tørrere ved, dess bedre er det dermed både økonomisk, praktisk og miljømessig tipser Bjerke.

5: Hva er best – tennbriketter, tennposer eller noe annet?

Etter hva vi i Trekraft har kjennskap til er det ikke gjort noen skikkelig sammenligning av opptenningsmateriale. Her må folk bare prøve seg fram på hva de liker best. Om man bruker den ene eller andre type briketter påvirker nok ikke Co2 fotavtrykket så mye sier Bjerke. Men det er allikevel grunn til å se på hvor brikettene er produsert. Sjekk at brikettene er produsert i Norge eller EU, framfor i Kina. Da sparer man miljøet for frakt av briketter halve jorden rundt.  Sjekk også at emballasjen er lagd slik at den lett kan kildesorteres etter at tennbrikettene er brukt opp smiler Bjerke.

Skrevet av Kristin Vedum, januar 2023