Hvordan holde veden tørr gjennom høst og vinter?

Aktuelt / Vedfakta

For å få mest mulig varme fra hver vedkubbe, er det viktig med rett lagring slik at veden forblir tørr inntil den skal inn i ovnen. Så hva er den optimale oppbevaringen når man kommer hjem med hengeren full av vedsekker? Her får du noen tips av vedekspert og seniorrådgiver ved Norsk institutt for biøkonomi Simen Gjølsjø.

Vi er inne i den fine, kalde årstiden og da er det både lettvint og kostnadsbesparende å ha tørr ved. For å få mest mulig varme ut fra hver kubbe bør veden aller helst ha et fuktighetsinnhold under 20%. Trekraft har spurt Simen Gjølsjø, NIBIO sin fremste fagmann når det gjelder ved og vedfyring, om hva som er den beste oppbevaringen.

– Ved er et såkalt hygroskopisk materiale, forteller Gjølsjø. – Dette vil si
at ved tar til seg fukt fra lufta, og dette vannopptaket kan øke vekta på veden
med 10-20 prosent. Luftfuktigheten er på sitt laveste om våren og sommeren og
på høsten stiger luftfuktigheten igjen. I denne tiden er det derfor viktig å
lagre veden på en slik måte at den tar opp minst mulig fukt fra omgivelsene, forteller han entusiastisk.

Foto: Magasinet Skog

Ikke sløs bort energien til å fordampe vann
– Mange lagrer veden på verandaen eller under et takutspring, noe som ofte kan medfører at veden blir utsatt for snø og regn. På bildet over ser vi et typisk eksempel på det. Det er koselig med ved på trappa og det er helt greit for en kort periode, men ikke hele høsten og vinteren. Når ved lagres som på bildet eller tilsvarende tar den opp fukt og blir rå.

Ved med et høyt fuktinnhold er ikke spesielt gunstig hverken bruksmessig eller økonomisk. Veden blir vanskelig å få fyr på og når den først brenner brukes en del av energien til å fordampe vannet i veden istedenfor å bli til varme. Eksempelvis gir 10 kg ved med en fuktprosent på 15% 34 kWh mens den gir 31 kWh om fuktinnholdet er 25%, sier Gjølsjø som har forsket på ved og energiinnhold i flere år.

Det beste er innendørs lagring
– En innendørs vedbod er det aller beste. Da forblir veden like tørr som da du kjøpte den. En utendørs bod er også greit, men da bør den være tett slik at regn og snø ikke trenger inn. I den situasjonen vi er inne i nå med høye strømpriser og høy etterspørsel etter ved anbefaler jeg at du tar godt vare på veden sier han. Tørr ved gjør at du får mest mulig varme fra hver kubbe og ikke minst er det så mye lettere å tenne opp tørr framfor rå ved avslutter Simen Gjølsjø.

PS! Sjekk denne vedkalkulatoren for å finne ut energipris øre per kWh (øre/kWh) avhengig av fukt i veden.

Skrevet av Kristin Vedum, 20/12/2022