Den nye ledergruppen på besøk på Bjelland  

Aktuelt / Bjelland

Den nye vedfabrikken på Bjelland er under bygging, og den kapper og kløyver sine første kubber i januar. En samlet ledergruppe var nylig på besøk på det som snart blir et helt nytt og moderne produksjonsanlegg i Agder. Med flere folk på laget kan Trekraft fortsette oppskaleringen.

Trekraft gir full gass

Det var med stor glede at styret i sommer vedtok at vi gir full gass og ansetter flere folk sier daglig leder, Svein Bjerke. Vi har ambisiøse planer, og målet er å bli en stor leverandør av kortreist ved som kan levere til de store kjedene over hele landet. Dermed blir vi en reel konkurrent til importveden sier han. Vi leverer allerede store mengder Svanemerket fyringsved og briketter, men sammen med oppbygging av produksjonskapasitet på Sørlandet, så blir vi nå en betydelig aktør. Han røper også at det jobbes med andre produkter, og at Trekraft etterhvert vil få et betydelig produktsortiment.

For å håndtere den raske oppskaleringen søkte vi rett før sommeren etter fire nye ressurser som alle skulle være en del av ledergruppen. Vi var spente på om vi fikk gode søkere, lav arbeidsledighet og høy aktivitet er jo en krevende kombinasjon. I sommer var det knapt en dag uten at en lokalavis meldte om mangel på folk og få jobbsøkere sier Bjerke.

Trekraft en populær arbeidsplass

Når søkerbunken var klar i august, var vi svært fornøyde og hadde mange gode søkere på alle stillingene sier en smilende Svein Bjerke. Det kan være mange årsaker til dette, det viktigste er kanskje at vi er i ferd med å jobbe oss opp som en merkevare. Selv om vi foreløpig er små, bruker vi ganske mye ressurser på merkevarebygging. Vi jobber med å bygge kjennskap og kunnskap, og mange begynner derfor å ha hørt om oss. Vi er aktive på sosiale medier, vi har en helt ny nettside og vi har fått mye PR der vi har fortalt vår historie. I tillegg har vi selvsagt et genialt konsept – kortreiste ved, produsert industrielt, det har ingen gjort før oss i Norge, sier han. Mange av de som søkte hadde lyst til å være med å bygge opp noe nytt.

Et sterkt lederteam

I oktober startet tre av de fire nyansatte, alle med betydelig fartstid innen industrien. Andreas Lid, vår nye prosjektleder har allerede tatt ansvar for prosjektene. Både pågående utbygging på Bjelland og at vi samtidig snuser på en ny lokasjon i Telemark. I Telemark målsetter vi å ha en ny fabrikk oppe å gå i 2023.

Bente Westmo er vår HR, QA og HMS leder og hun skal blant annet sørge for rett bemanning og gode rutiner for effektiv og trygg drift. Til sist er Ole Gabrielsen, som er ansatt som driftssjef. Ole har ansvaret for alle anlegg, inkludert anlegget vi kjøpte av Varma i mars, maskiner og utstyr og ikke minst er en viktig del av jobben å jobbe for kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden. Sistemann på laget, den nye økonomisjefen, kommer på plass 1. januar.

I Trekraft får vi være med å skape noe nytt

Vi trenger en stor produsent av ved i Norge, nå mer enn noen gang sier prosjektleder Andreas Lid. Han han mener at timingen for etableringen er god og sikter da til både energisituasjonen, behovet for miljøvennlige løsninger samt behovet for innenlands beredskap. Dette trigget meg da jeg så jobbannonsen forteller han. Jeg kunne få være med å bygge opp en stor, norsk industriell satsing. Egentlig skulle vi gjerne vært ute tidligere påpeker Svein Bjerke. Hadde vi hatt 3 eller 4 fabrikker allerede nå, kunne vi allikevel ha klart å selge alt vi greide å produsere.