Skaper 20-30 nye arbeidsplasser i Agder

Aktuelt / Bjelland

– Vi må skape flere arbeidsplasser på bygda, sier gründer og hovedeier i Trekraft AS Arne Roland (54). Ambisjonen om økt aktivitet i hjembygda Bjelland, er mye av drivkraften bak hans etablering av Trekraft AS, og bygging av det som vil bli Norges største vedfabrikk i nærheten av barndomshjemmet.

Selv om Arne Roland bor i Stavanger, brenner han for Indre Agder. Han vokste opp på en gård i nåværende Lindesnes kommune, der faren drev sagbruk.

Hjemme på Bjelland
– Utfordringen her på Bjelland, som på mange andre små plasser i distrikts-Norge, er aktivitet og arbeidsplasser, sier han. – Når byggevareforretningen ble lagt ned i 2014 og bensinstasjonen litt senere, fant jeg ut at noe måtte gjøres. Hva er fortrinnene våre, og hvordan kan de brukes til å skape noe?

Skogen i Agder
Det står 9,2 millioner kubikk bjørk og 5,2 millioner kubikk eik i Agder. Dette er en fantastisk ressurs, og mesteparten av denne blir faktisk ikke hogd. I 2020 var det bare 1,1 million kubikk lauvtre i Norge som ble solgt som brensel, mens 305.000 kubikk ble solgt som massevirke. Bare 2.000 kubikk ble solgt som sagtømmer. Resten av lauvtreskogen står faktisk og råtner på rot. Norge gror igjen. Veistrekningen blir grønne tuneller i skogen og kulturminner, biologisk mangfold og det norske kulturlandskapet forringes, mener Roland.

Valget falt på skogen
Arne Roland fant ut at god og tilstrekkelig tilgang på bjørk og eik innenfor en rimelig transportavstand til Bjelland var noe en kunne bygge business på. I tillegg så han at sommerhogd bjørk var mindre ettertraktet. Basert på avvirkningsnivået til AT Skog så han at råstofftilgangen på sikt kunne gi nok virke til industriell vedproduksjon. Men konkurransen om råstoffet er tøff mener Roland. – Tilgang på virke kan bli en knapp ressurs, men jeg håper at økt etterspørsel vil gjøre at både skogeiere og andelslagene ser verdien av økt uttak. 

Vil skape 20-30 arbeidsplasser
Trekraft vil sysselsette 5-6 ansatte på fabrikken på Bjelland når den er skikkelig oppe og går fra tidlig høst i 2022. I tillegg vil etableringen bety mye for verdikjeden i sin helhet mener Roland. – En storskala vedfabrikk i full produksjon vil kunne ta imot rundt 10.000 kubikk bjørk og eik årlig, og vi vil kunne produsere om lag 700.000 vedsekker. Dette blir det arbeid av for alt fra skogeiere og -drivere til transportører. Totalt sett vil det nok raskt skape 20-30 arbeidsplasser, avslutter en godt fornøyd Arne Roland.