Frisk kapital sikrer videre vekst

Aktuelt / Bjelland

Trekraft AS har nylig sikret en betydelig kapitalinnhenting for å realisere sine ambisiøse vekstplaner. En avtale om totalt NOK 26,2 millioner i ny egenkapital er på plass, hvorav NOK 16,2 millioner vil bli tilført umiddelbart.

AT Skog Invest er med videre

Eksisterende eiere, og da med AT Skog Invest i spissen, går inn med totalt 11,2 millioner. Fritzøe Skoger blir også med som ny medeier og deltar med 5 millioner slik at egenkapitalen styrkes med totalt NOK 16,2 millioner. De neste 10 millionene er planlagt tilført innen det neste året. Egenkapitalforhøyelsen i denne runden skjer i form av kontanter og omgjøring av eksisterende lån til egenkapital.

Tilfreds grunder

Grunder og styreleder Arne Roland er svært tilfreds med den nye kapitalen, og understreker at den vil gi Trekraft mulighet til å realisere sine planer om vekst. Til tross for en omsetning på over 23 millioner i 2023 er det behov for ytterligere investeringer for å sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet for å være en sikker leverandør til de store kjedene.

Planlegger nytt anlegg i Vestfold Telemark

Trekraftgruppen har i dag 15 fast ansatte og produksjonsanlegg på Bjelland i Lindesnes kommune og på Hønefoss i Ringerike kommune. Den nye kapitalen vil bli brukt til investeringer i anlegget på Bjelland, samt etablering av ny produksjonskapasitet i Vestfold og Telemark. Planen er å ha totalt 3-4 produksjonsanlegg for å betjene det norske markedet med bærekraftige og kortreiste fyringsprodukter.

Fortsette nybrottsarbeidet 

Roland påpeker at den nye kapitalen er avgjørende for å realisere selskapets ambisiøse vekstplan. Med frisk kapital og solide eiere i ryggen har Trekraft nå mulighet til å fortsette nybrottsarbeidet og gjennomføre den nødvendige industrialiseringen og utviklingen av produksjonsopplegget for fyringsved og vedbriketter.

Produksjonsdelen i vedfabrikken på Bjelland. Foto: Trekraft AS

Godt teamarbeid

De ansatte i Trekraft jobber nå videre med å optimalisere produksjonen ved de to eksisterende produksjonsstedene. Vi opplever svært stor etterspørsel og vi må jobbe videre med god drift samtidig som vi skalerer for vekst sier Roland. Med gode og robuste team både på Bjelland og Hønefoss, sammen med ny kapital og eierstruktur ser grunder Roland lyst på fremtiden.

Bjelland, 8. februar 2023

#helved

FAKTA

Eierstruktur i Trekraft AS etter kapitalforhøyelsen
Eierandel
– AT Skog Invest 45,1%
– ARTerra (Arne Roland, gründer og styreleder) 21,9%
– Fritzøe Skoger 14,0%
– Agder Næringsselskap 4,3%
– Blå Kors Kristiansand 3,4%
– Jon Ødegård 3,3%
– Svein Bjerke (daglig leder) 2,0%
– Øvrige 6.1%