Trekragft søker driftssjef

Vi søker økonomisjef (CFO)

Aktuelt / Stilling ledig

Trekraftkonsernet planlegger en kraftig vekst i omsetning de neste årene, og derfor trenger vi flere folk med på laget. Vi er blant annet på jakt etter en operasjonell og analytisk nøkkelperson som får totalansvar for konsernets økonomi. Du vil være en viktig sparringspartner for daglig leder, og en viktig bidragsyter i strategiske prosesser. Samtidig har du et praktisk operasjonelt fokus i det daglige, og er flink til å holde orden på regnskap, lønn og administrative forefallende oppgaver.

Se komplett annonse og søk på stillingen i Webcruiter eller på FINN.no.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Daglige administrative oppgaver og drift
 • Økonomistyring – oppfølging av eksterne leverandører av regnskap og lønn
 • Være en proaktiv pådriver i daglig drift og lønnsomhet
 • Likviditetsstyring
 • Forretningsutvikling og lønnsomhetsanalyser av nye muligheter
 • Definere og iverksette KPI’er – for drift/salg/annet
 • Styresekretær – formelle dokumenter og presentasjoner
 • Finansiering – bearbeide forretningsplan og bistå team som jobber med finansiering
 • M&A prosjekter – skalering – lønnsomhet og finansiering

KVALIFIKASJONER:

 • MBA/siviløkonom
 • Gjerne ha erfaring fra mindre virksomheter
 • Fortrinnsvis erfaring fra produksjons- eller industribedrift

PERSONLIGE EGENSKAPER VI ØNSKER AT DU HAR:

 • Operasjonell hands-on do’er
 • Selvgående med en «I fix»-holdning
 • Kan gjøre kompliserte ting enkelt
 • Fleksibel med tanke på varierte oppgaver
 • Kommuniserer godt med alle miljøer
 • Sterk analytisk

I TREKRAFT FÅR DU MULIGHETEN TIL Å:

 • Være med på en spennende satsning
 • Bygge opp en markedsleder i Norge
 • Jobbe med miljøvennlige løsninger
 • Bidra til å forvalte norsk skog på en fremtidsrettet og bærekraftig måte
 • Mulighet for å bli med på eiersiden
 • Få konkurransedyktige betingelser

Trekrafts produksjonsanlegg er pr i dag lokalisert på Hønefoss i Ringerike, og på Bjelland i Agder. Vi vil snart også ha produksjon og lokasjoner andre steder i Norge. Det kan være fint om du har bosted i eller nær Hønefoss, og uansett bosted så ønsker vi at du kan være i Hønefoss minimum 1-2 dager i uka.

På litt lenger sikt planlegger vi også å rekruttere nye medarbeidere til blant annet disse stillingene:

 • Forretningsutvikling: Nye produkter/segmenter/utredninger/M&A
 • Markedssjef: Merkevarebygging/posisjonering/markedsføring
 • IT/IS/ Digitalisering: Drift/sikkerhet/støttesystemer/big data/e-handelsløsning
 • Salg: Salg til nye og eksisterende kunder/koordinering/ordrebehandling
 • Innkjøp/Logistikk: Smarte løsninger for innkjøp, logistikk og eksportplaner
 • Produksjonsledere: Operative ledere/formenn på hver produksjonslokasjon
 • Produksjonsarbeidere: Vi vil ha behov for flere ansatte i produksjonen på hver lokasjon

Kontakt oss gjerne dersom du tenker dette er stillinger som kan være interessante for deg.

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringsrådgiver Georg Torjusen, partner i Sørlandet Rekruttering på mobil 970 05 909 eller e-post gt@sorlandet-rekruttering.no eller Svein Bjerke, daglig leder i Trekraft AS på mobil 975 94 000 eller e-post svein.bjerke@trekraft.no