Stikkord: agder

Aktuelt / Stilling ledig

Vi søker prosjektleder!

Trekraftkonsernet planlegger en kraftig vekst i omsetning de neste årene, og derfor trenger vi flere folk med på laget. Vi har mange planlagte prosjekter på gang, og vi trenger derfor en dyktig prosjektleder til å ta ansvaret for disse. Dette er viktige prosjekter for virksomhetens utvikling, så du vil få en sentral rolle i Trekraft. Vi trenger en prosjektleder for å undersøke nye forretningsområder, bygge nye produksjonsenheter, vurdere logistikk løsninger, industrialisering og automasjon, og andre større og mindre prosjekter. Dette er en jobb for deg som både kan tenke nytt, og samtidig holde fokus og fremdrift.

Aktuelt / Stilling ledig

Vi søker HR-, HMS- og QA-leder!

Trekraftkonsernet planlegger en kraftig vekst i omsetning de neste årene, og derfor trenger vi flere folk med på laget. Vi er blant annet på jakt etter deg som er erfaren innenfor HMS-området, og som bryr deg om at kollegaene jobber trygt, og alltid kommer trygt hjem. Du står stødig i faglige diskusjoner og stiller spørsmål hvis du observerer avvik eller noe du ikke er sikker på. Du vil være en del av ledergruppen, og støtte daglig leder i planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av sikker drift og produksjon.

Trekragft søker driftssjef
Aktuelt / Stilling ledig

Vi søker økonomisjef (CFO)

Trekraftkonsernet planlegger en kraftig vekst i omsetning de neste årene, og derfor trenger vi flere folk med på laget. Vi er blant annet på jakt etter en operasjonell og analytisk nøkkelperson som får totalansvar for konsernets økonomi. Du vil være en viktig sparringspartner for daglig leder, og en viktig bidragsyter i strategiske prosesser. Samtidig har du et praktisk operasjonelt fokus i det daglige, og er flink til å holde orden på regnskap, lønn og administrative forefallende oppgaver.